لیفتراک بالکان کار

میل لنگ موتور پرکینز سری ۴.۲۳۶ و ۴.۲۴۸ لنگ باریک ( تراکتور ۲۸۵ . لیفتراک سهند ) تمام فورج

میل لنگ موتور پرکینز سری ۴.۲۳۶ و ۴.۲۴۸ لنگ باریک ( تراکتور ۲۸۵ . لیفتراک سهند ) تمام فورج

ریال,۰

 

ادرس 

تهران خیابان امیرکبیرخیابان سعدی جدید بلوک ۳ غربی پاساژ چراغ برغ نیم طبقه فروشگاه جهان پرکینزپلاک ۳۱۳

تلفن:

۳۳۹۶۸۸۴۰-۳۳۹۶۸۸۴۱

همراه:

۰۹۱۲۶۳۰۷۶۷۱-۰۹۱۲۳۲۵۳۵۳۹