فروش لوازم لیفتراک سهند

فارسونگا کامل به همراه سوزن انژکتور( تراکتور فرگوسن۲۸۵ _ لیفتراک سهند _ موتور پرکینز ۴/۲۳۶ )

فارسونگا کامل به همراه سوزن انژکتور( تراکتور فرگوسن۲۸۵ _ لیفتراک سهند _ موتور پرکینز ۴/۲۳۶ )

ریال,۰

 

ادرس 

تهران خیابان امیرکبیرخیابان سعدی جدید بلوک ۳ غربی پاساژ چراغ برغ نیم طبقه فروشگاه جهان پرکینزپلاک ۳۱۳

تلفن:

۳۳۹۶۸۸۴۰-۳۳۹۶۸۸۴۱

همراه:

۰۹۱۲۶۳۰۷۶۷۱-۰۹۱۲۳۲۵۳۵۳۹